Meldpunt Majesteitsschennis
en
het optreden van Politie en Justitie bij Oranje-festiviteiten

  aantal bezoekers:

   18369
Telkens weer blijken politie en openbaar ministerie (OM) onevenredig hard op te treden bij demonstraties en protesten tegen de monarchie en het koninklijk huis. Recente voorbeelden zijn de manier waarop het OM gehandeld heeft in de zaak tegen Erwin Lensink die in 2011 een waxinelichtjeshouder naar de Gouden Koets gooide, en Joanna uit Utrecht die met haar protestbord 'Weg met de monarchie. Het is 2013' bij het Beatrixtheater werd verwijderd van de plaats waar Beatrix, Maxima en Willem-Alexander zouden verschijnen.

Majesteitsschennis komt in Nederland nog steeds voor in het Wetboek van Strafrecht. Belediging is in Nederland strafbaar op grond van art 261 en volgende van het Wetboek van Strafrecht. De Grondwet stelt dat alle mensen gelijk behandeld moeten worden. Toch hebben wij nog steeds aparte artikelen voor belediging van de Koning in het Wetboek, de zogenaamde majesteitsschennis met veel zwaardere straffen dan voor “gewone “belediging. Dat is volledig uit de tijd en tegen de Grondwet.

het salaris van de koning


wikipedia
majesteitsschennis
forse straffen
NRG/republikeinen.nl
De meeste Nederlanders zullen denken dat deze antieke strafrechtelijke bepalingen in de praktijk niet meer worden toegepast. Maar dan vergissen zij zich! Uit in 2012 door het CBS op verzoek van NRC Handelsblad uitgevoerd onderzoek blijkt dat tussen 2000 en 2012 negentien zaken van majesteitsschennis door het Openbaar Ministerie werden ingeschreven.


NRG/republikeinen.nl ziet hierin aanleiding dit meldpunt in te stellen om aanklachten/veroordelingen op grond van majesteitsschennis en klachten over het optreden van politie en justitie bij demonstraties tegen de monarchie systematisch te inventariseren.

Recente gevallen, met name rond oranje festiviteiten, maar ook zaken uit het verleden zijn van interesse.


voornaam:
achternaam:
emailadres:
telefoon:


melding:


Graag zo uitvoerig mogelijk in uw melding met naam,plaats en datum.
Indien mogelijk, met referenties aan artikelen of websites.

Na moderatie zullen meldingen op de site geplaatst worden.